صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان کردستان
گمرک سنندج

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک سنندج

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک سنندج

سنندج

خیابان امام - جنب استانداری

087- 33166863

نماینده جی سرویس در گمرک سنندج

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک سنندج

تلفن تماس

...

...

گمرک مریوان -باشماق

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک مریوان -باشماق

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک مریوان -باشماق

مریوان

مریوان - گمرک باشماق

087- 34662383

نماینده جی سرویس در گمرک مریوان - باشماق

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک مریوان - باشماق

تلفن تماس

...

...

گمرک بانه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک بانه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بانه

بانه

بلوار هجرت بانه

087-34262244

نماینده جی سرویس درگمرک بانه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بانه

تلفن تماس

...

...